Torshov Janitsjarorkester

Torshov bydels eget musikkorps

 
 

Torshov Janitsjarorkester ble etablert 1. april i 1947 som følge av en sammenslåing av Lilleborg og Rosenhoff ungdomskorps. Vårt repertoar er variert og består av alt fra storband, jazz, dixieland, populærmusikk, TV/filmmusikk og musikaler til større klassiske verk og originalskrevet korpsmusikk.

 
 
 
 

Dirigent 

Bjørn Einar Halvorsen